Innovaatiot

Kehitystyömme ensimmäinen innovaatio, viherseinä, sai alkunsa ideasta tuoda sademetsä sisätiloihin. Modulaarinen viherseinämme on nykyään tuote, joka on suojattu EU-patentilla ja Kiinassa Hyödyllisyysmallilla.

Tutkimus- ja kehitystyömme taustalla on laaja, ajantasainen ymmärrys luonnollisuudesta. Jaamme ja kehitämme osaamistamme yhteistyöprojektien, kuten vihreää infrastruktuuria uudistavan Virtuaalivehreä-hankkeen kautta. Pyrimme kohti tavoitettamme yhdessä - ajatuksella, innolla ja luonnon ehdoilla.

Vehreä melueste

Helsingissä 2023

Tavoitteena oli kehittää väliaikainen melueste, joka vastaa muuttuvan kaupunkikuvan tarpeisiin ja tarjoaa asukkaille luonnonläheisen levähdyspaikan. Projekti toteutettiin yhteistyössä Parklyn ja WSP:n kanssa Helsingin kaupungille.

Kukoistava kontti

Helsingissä 2023

Tavoitteena oli edistää viihtyvyyttä maisemoimalla sähkökuormapyörien kontti viherratkaisujen avulla. Projekti toteutettiin yhteistyössä Parklyn ja EG Trading Oy:n kanssa HSY:lle.

Omien tuotteiden hiilijalanjälkilaskenta

Parhaillaan: Helsingissä 2022

Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon InnoGreenin omat tuotteet kuormittavat ympäristöä elinkaarensa aikana ja mistä kuormitus johtuu, jotta tuotteita voidaan jatkokehittää entistä ekologisempaan suuntaan. Hiilijalanjälkilaskennan työkalu kehitettiin yhteistyössä Third Rockin kanssa vuonna 2022.

Hulevesiä hallitseva ulkoviherseinä

Parhaillaan: Turussa ja Helsingissä 2022

Tavoitteena on tutkia keinoja edistää hulevesien suodattamista kasvillisuuden avulla ja rakentaa pilotti hulevesiä suodattavasta ulkoviherseinästä. Projekti toteutetaan yhteistyössä Turku Science Park Oy:n, Helsingin yliopiston sekä École Normale Supérieure de Lyon -yliopiston kanssa. Rahoittajana Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Fiksu kaupunki - Helsinki Innovation Districts

Helsingissä 2021

Tavoitteena oli pilotoida Viherpysäkkiä sekä tehdä karusta alueesta vehreämpi ja lempeämpi kaupunkilaisille. Projekti toteutettiin yhteistyössä Forum Viriumin kanssa.

6aika Kieppi

Espoossa 2021

Tavoitteena oli testata käytännössä, miten ulkoviherseinä ja hulevesien hallinta voidaan yhdistää tehokkaasti ja kaupunkilaisille mieluisalla tavalla. Projekti toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja se linkittyy myös Turkuun keväällä ja alkukesällä 2024 rakennettavaan ulkoviherseinään.

Mikromuovikoe

Helsingissä 2020-2021

Tavoitteena oli tutkia, miten viherseinän avulla voidaan vähentää hulevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Havaitsimme, että huleveden johtaminen viherseinän läpi vähentää sen sisältämien haitallisten aineiden ja partikkelien määrää huomattavasti. Projekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin ja Turun Itämerihaasteen kanssa.

Yhteisöllistä vertikaaliviljelyä

Helsingissä 2020

Tavoitteena oli pilotoida viherrakenteita, joilla voidaan edistää kaupunkien sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Projekti toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin, Kestävä kaupunki -hankkeen, Kera-kollektiivin ja Helsingin yliopiston kanssa ja sen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Virtuaalivehreä

Helsingissä 2019-2020

Tavoitteena oli edistää kestävää, hiilineutraalia ja fiksumpaa viherrakentamista kaupungeissa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Forum Viriumin kanssa Uudenmaan liiton rahoituksella.

Fiksu Kalasatama: Sadepuutarha

Helsingissä 2017

Tavoitteena oli tarkastella käytännön kokeilulla, miten kaupungin toimivuutta voitaisiin edistää hulevettä hallitsevilla viherrakenteilla. Projekti toteutettiin yhteistyössä Forum Viriumin ja Helsingin kaupungin kanssa. Tutustu sadepuutarhaan!

Viimeisimmät blogikirjoitukset aiheeseen liittyen

Biodiversiteetin tukeminen tuotekehityksen lähtökohtana

17.06.2024

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämän moninaisuutta ympäristössämme. Siihen lukeutuvat kaikki elämänmuodot maaperän mikrobeista kasveihin ja eläimiin. Biodiversiteetin vaaliminen on osa InnoGreenin strategiaa ja yksi tuotekehityksemme tärkeimmistä lähtökohdista. 

Parkly x InnoGreen – vehreitä urbaaneja tiloja yhdessä

30.11.2023

Modulaarisista ja monikäyttöisistä kaupunkikalusteistaan tunnettu Parkly sekä viherseinistään ja -toteutuksistaan tunnettu InnoGreen luottavat yhteistyön voimaan, kun tavoitteena on luoda viihtyisämpiä urbaaneja tiloja. Yhteistyötä on tunnusteltu erilaisten kokeilujen puitteissa jo hyvän aikaa. Nyt on tullut aika virallistaa yhteistyö ja tuoda yhteiset ratkaisut saataville entistä helpommin.

InnoGreenin viherratkaisut tuovat kaupunkeihin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä laittavat melun kuriin

12.09.2023

InnoGreen kehittää ainutlaatuisia ratkaisuja vihreämpien tulevaisuuden kaupunkien puolesta. Urbaanilla vihreydellä viitataan kaupunkivihreään – kaikkeen vihreyteen mitä kaupungeissa on. InnoGreenin innovaatioiden, kuten viherpysäkin, avulla vihreys voidaan tuoda uusin lokaatioihin ja jo rakennetuille pinnoille sen sijaan, että vihreys rajoittuisi vain puistoihin.

Tiimiläiset

Mikko Sonninen

Mikko Sonninen

Tiiminvetäjä

050 5352 360

Long Xie

Long Xie

Tutkija

045 1637 393

Adrian Evans

Adrian Evans

Tuotepäällikkö

050 3713 873

Siiri Varis

Siiri Varis

Viestintä

044 0678 434