Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämän moninaisuutta ympäristössämme. Siihen lukeutuvat kaikki elämänmuodot maaperän mikrobeista kasveihin ja eläimiin. Biodiversiteetin vaaliminen on osa InnoGreenin strategiaa ja yksi tuotekehityksemme tärkeimmistä lähtökohdista. 

Moninaiset, hyvinvoivat ekosysteemit ovat ihmisille äärimmäisen arvokkaita. Ne huolehtivat muun muassa puhtaan ilman ja veden saannista sekä toimivat ilmastonmuutosta hillitsevinä hiilinieluina. Biodiversiteetillä on rooli myös yritystoiminnan tukijana – esimerkiksi useiden luonnonvarojen ja materiaalien saatavuus nojaa toimiviin ekosysteemeihin.

Biodiversiteettikato uhkaa luonnon ja ihmisten hyvinvointia

Vaikka runsaan biodiversiteetin tukemat ekosysteemipalvelut ovat elämän kannalta perustavanlaatuisia, ne eivät ole itsestäänselvyys. Biodiversiteetti heikentyy parhaillaan maailmanlaajuisesti niin hurjaa vauhtia, että useat tutkijat puhuvat ilmiöstä kuudentena sukupuuttoaaltona. 

Syyt biodiversiteettikadon taustalla löytyvät ihmisten toiminnasta. Erityisesti intensiivinen maankäyttö, ympäristöä kuormittavat saasteet ja ilmastonmuutos muuttavat lajien elinympäristöjä heikentäen niiden selviytymismahdollisuuksia. 

Monet valtiot ja ylikansalliset organisaatiot ovat reagoineet biodiversiteetin hälyttävään tilaan. Esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategia määrittää unionin alueen tavoitteita luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi vuoteen 2030 asti.

Biodiversiteettilähtöinen yritystoiminta

Biodiversiteetista huolehtiminen on myös yritysten vastuulla. InnoGreenilla uskomme, että jokaisella yrityksellä on hallussaan avaimet luonnon monimuotoisuutta tukevaan liiketoimintaan. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on strateginen ratkaisu, jonka tulisi mielestämme määrittää jokaista liiketoiminnallista päätöstä. InnoGreenilla tämä näkyy vahvasti uusia tuotteita ja toimintamalleja kehitettäessä. 

Luonnon ohella asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme hyötyvät biodiversiteettia vaalivasta tuotekehityksestä. Koska biodiversiteettilähtöisyys ja uusien ratkaisujen luominen kulkevat käsi kädessä, luonnon monimuotoisuutta tukeva tuotekehitystyö tarjoaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden päästä osaksi pioneerityötä, joka taklaa yhtä aikamme merkittävimmistä katastrofeista. 

Biodiversiteettilähtöisessä tuotekehitysprosessissa tarkastelemme tuotetta elinkaariajattelun näkökulmasta. Kysymme esimerkiksi: Millainen vaikutus tuotteen valmistuksella, käytöllä ja loppusijoituksella on luonnon monimuotoisuuteen? Miten voimme vähentää tuotteen negatiivisia biodiversiteettivaikutuksia? Voisiko tuotteella olla jopa positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen? Näin toimimalla luomme ratkaisuja, jotka osaltaan takaavat ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin sekä kannattavan taloustilanteen paitsi meille, myös tuleville sukupolville.

InnoGreen suosii tuotteissaan lähellä tuotettuja materiaaleja
InnoGreen suosii tuotteissaan lähellä tuotettuja materiaaleja.

Miten InnoGreen huomioi biodiversiteetin tuotekehityksessä?

  • Pohjaamme tuotekehitystyömme tieteelliseen tutkimukseen ja asiantunteviin yhteistöihin, jotta tuotteemme aidosti tukevat luonnon hyvinvointia.
  • Suosimme kestävästi ja vastuullisesti lähellä tuotettuja materiaaleja, joiden tuotanto on ekologista ja kuljetusten aiheuttama ympäristökuormitus alhainen.
  • Suunnittelemme ulkokalusteidemme istutukset tukemaan paikallisia kasvi- ja hyönteislajeja.
  • Lisäämme tuotteisiimme biodiversiteettia rikastuttavia ominaisuuksia, kuten pölyttäjille suunnattuja hyönteishotelleja.
  • Huolehdimme tuotteiden pitkästä käyttöiästä tarjoamalla osaavia huolto- ja vuokrauspalveluita.