”Kaupungistuminen muuttaa ympäristöä merkittävästi. Maankäytön muuttuessa tiheä asutus, liikenteen lisääntyminen ja teollisen toiminnan kasvu muuttavat ympäristöä vaikuttaen myös virtavesien, kuten purojen ja jokien tilaan. Rakentamisen aiheuttama merkittävin muutos vedenkierron kannalta on sade- ja sulamisvesien aikaisen pintavalunnan eli hulevesien määrän merkittävä kasvu. Ilmiön ääripäihin liittyvät ongelmat, kuten tulvat ja pohjaveden pinnan lasku voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia kaupunkirakenteille. Muutosten taustalla on päällystettyjen pintojen kuten asfalttialueiden kasvu, mikä heikentää sadeveden imeytymistä maaperään pakottaen sen virtaamaan pintoja pitkin.”

Lähde: Kuntakteniikka.fi 

Sadepuutarha on piharatkaisu, joka kerää, hyödyntää ja imeyttää ylimääräistä sadevettä. Se on luonnollinen, ekologinen ja helppohoitoinen tapa tehdä pihasta vihreämpi. Puutarhaa ei tarvitse kastella juuri lainkaan, sillä sadepuutarha varastoi ja kierrättää hulevettä. Näin säästyy sekä juomakelpoista vesijohtovettä että vaivaa. Ylimääräinen sadevesi ei myöskään kuormita viemäriverkostoa, sillä se johdetaan kasvien käyttöön ja imeytettäväksi. Lisäksi kasvit sitovat sadevedessä olevia epäpuhtauksia, jotka normaalisti viemäriin kulkeutuessaan päätyvät kuormittamaan vesistöjä.

 

Sadepuutarha sopii pihaan kuin pihaan

Pieni tila ei ole este, sillä pienimmillään sadepuutarha voi olla pelkkä yksittäinen istutuslaatikko tai viherseinä. Erityisesti viherseinä on näppärää tilankäyttöä pienellä pihalla, sillä se ei juurikaan pienennä pihan oleskelutilaa. Toisaalta hulevettä voidaan johtaa suurenkin pihan kaikkiin istutuksiin.

Viherseinää ja sadepuutarhaistutuksia voidaan hyödyntää myös julkisissa tiloissa tai taloyhtiöiden pihoilla. Esimerkiksi erilaiset tilaa jakavat ja ympäröivät muurit ja aidat voidaan korvata viherseinillä. Istutuslaatikot ovat korotettuja ja siksi hyvin käytännöllisiä. Niitä voi käyttää kulunohjauksessa eivätkä ne ole alttiita kissojen ja koirien tassutteluille. Sekin vähäinen huolto, mitä sadepuutarha vaatii, hoituu ergonomisessa työasennossa korotuksen ansiosta. Lisäksi istutuslaatikoiden rakentamisesta ei koidu kalliita maansiirto- ja muokkauskuluja.

 

Helppohoitoinen puutarha

Sadepuutarha vaatii minimissään vain kevät -ja syyskunnostukset, joissa leikataan istutusten kuolleet lehdet pois; käytännössä muutaman tunnin kaksi kertaa vuodessa. Kitkemiselle ei ole tarvetta, sillä sadepuutarhaistutukset ovat luonnollisen niittymäisiä ja kasvavat runsaiksi ja tiiviiksi. Rikkakasveja saattaa olla, mutta niistä ei ole haittaa eivätkä ne erotu ketokasvien lomasta.

Kuivana kesänä hulevesi ei ehkä riitä kastelemaan kaikkia istutuksia tarpeeksi. Silloin veden määrä kannattaa tarkistaa parin viikon välein ja tarvittaessa täyttää säiliöitä.

Kalasataman sadepuutarha, InnoGreen / kaupunkisuunnittelu, vihersuunnittelu, pihasuunnittelu, hulevesiratkaisu

Kasvivalinnat olosuhteiden mukaan

Jotta sadepuutarha olisi mahdollisimman helppohoitoinen, kannattaa kasvivalinnat tehdä paikan olosuhteiden sanelemana. Tällöin kasvit viihtyvät puutarhassaan koko kesän mahdollisimman luonnollisesti. Kasvit valitaan niin, että vihreys säilyy syksyyn asti ja kukintaakin on koko kauden ajalla.

Sadepuutarhaan voidaan toki istuttaa vaativiakin kasveja, se täytyy vain ottaa huomioon puutarhan rakennetta suunnitellessa.

 

Miten paljon hulevettä sadepuutarha pystyy hyödyntämään?

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 100 m2 kattopinta-alaa tai muuta kovaa pintaa, kuten asfalttia tai kiveystä kohden tarvitaan 1000 l vetoinen sadepuutarhan vesisäiliö. Kalasataman sadepuutarhassa, jossa on kaksi pientä, korotettua istutusaluetta ja viherseinä, on 600-700 litran vetoisuus.

Jos sadepuutarhaan lisätään viherpainanne-elementti eli viehättävä, pieni lampi, kaikki hulevesi päätyy joko hyötykäyttöön tai suodattuu osaksi pohjavettä. Tietenkään sadepuutarhan ei tarvitse olla tontin ainoa huleveden päätepiste, mikäli tila ei sitä mahdollista - luonto kiittää kaikesta säästetystä kasteluvedestä ja viemäriin päätymättömästä hulevedestä.

Kalasataman sadepuutarha, InnoGreen / kaupunkisuunnittelu, vihersuunnittelu, pihasuunnittelu, hulevesiratkaisu

Pitääkö istutusten olla lähellä rakennuksia?

Hulevesi voidaan helposti johtaa esimerkiksi pihan poikki. Kuitenkaan estettä sille, että viherseinä tai muut sadepuutarhaistutukset olisivat rakennusten seinissä kiinni, ei ole. Mikäli vesivahingon mahdollisuus huolettaa, voidaan elementtien ja seinän väliin lisätä vesieriste. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

 

Mitä sadepuutarhalle tapahtuu talvella?

Niin kuin luontokin, sadepuutarha nukkuu talven. InnoGreenin sadepuutarha ja viherseinä rakenteineen ovat olleet talvehtimiskokeilussa ja pärjäsivät siinä hienosti: ne selviytyvät talven yli ilman huoltoa. Keväällä on tärkeää huolehtia ensimmäisestä kastelusta ja siitä, että kuolleet lehdet otetaan pois.

Kysy lisää Sadepuutarhasta suunnitelijoiltamme!