InnoGreen on nettopositiivinen yritys! Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja riittääkö se?

InnoGreenin nettovaikutussuhde on +40 %. Se tarkoittaa, että toimintamme positiiviset vaikutukset ovat suuremmat kuin käyttämiemme resurssien määrä. InnoGreenin liiketoiminnan tärkeimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat yhteiskuntaan, terveyteen ja ympäristöön. 

Mittaamme ja arvioimme liiketoimintamme vastuullisuutta muun muassa Upright Project -nettovaikutusmenetelmällä. Uprightin menetelmä perustuu koneoppimiseen, avoimen lähdekoodin tieteeseen sekä yritysten tuottamiin ja tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Sen avulla arvioidaan tuotteiden ja palveluiden vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tietoon. Nettovaikutusprofiilin avulla voidaan ymmärtää yrityksen resurssien tehokasta käyttöä ja arvonluontia.

Katso koko Upright -raporttimme täältä!

 

innogreen upright vastuullisuus nettopositiivisuus

 

InnoGreenin Upright-tuloksista kiteytetysti

Yhteiskunta

 • InnoGreen luo työpaikkoja ja maksaa veroja, vaikuttaen positiivisesti yhteiskuntaan.
 • InnoGreenin piha- ja viheraluepalvelut edistävät yhteiskunnan vakautta.

Tieto

 • InnoGreen käyttää niukasti osaamispääomaa, eli sitä ei ole riittävästi tai sitä käytetään liian vähän suhteessa olemassa oleviin resursseihin.

Terveys

 • Kasvit vähentävät stressiä ja lisäävät hyvinvointia.
 • Sisäkasvit parantavat sisäilman laatua ja vähentävät terveyshaittoja.
 • Ulkoviheralueet lisäävät terveyttä ja hyvinvointia.

Ympäristö

 • Kasvit auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Kasvien kasvatus, hoito ja kuljetus voivat aiheuttaa muita päästöjä.
 • InnoGreen ottaa huomioon niukat luonnonvarat ja biodiversiteetin.

Jätteet

 • Biohajoavien kasvien käyttö vähentää jätettä.
 • Kasvien viljelyn ja kuljetusten jätteillä on negatiivisia vaikutuksia.

Lisää tekoja kestävämmän viheralan puolesta

Vaikka kokonaisuudessaan olemme hyvin ”plussalla”, tämä ei meille vielä riitä. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme entistä vastuullisemmaksi ja olla suunnannäyttäjiä vastuullisemman viheralan puolesta. Jotta voimme parantaa toimintaamme, on katsottava rohkeasti peiliin.

Suurimmat vastuullisuuden haasteemme liittyvät viherkasveihin. Kasvien kasvattaminen, kuljettaminen ja säilyttäminen vaatii tarkat olosuhteet esimerkiksi lämmön sekä valon suhteen. Elävät kasvit tarvitsevat aina myös vettä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota mm. kasvualustaan, lannoitteeseen sekä ruukkuun; missä, miten ja mistä ainesosista nämä on valmistettu. Toisaalta hyvin hoidettu, elävä kasvi ilahduttaa jopa vuosikymmeniä, sitoo hiiltä ja on myös kuollessaan biohajoava. Kasveja ei tule siis vähentää, on vain löydettävä entistä parempia keinoja, miten tuomme luontoa urbaaniin ympäristöön.

Mitä teemme juuri nyt vähentääksemme kasvien negatiivisia ympäristövaikutuksia?

Tällä hetkellä esimerkiksi…

 • Kehitämme jatkuvasti omaa tuotantoamme, jotta myymämme ruukut olisivat valmistettu Suomessa, suomalaisesta puusta. Tutustu Koivu-ruukkuihin.
 • Tutkimme ja kokeilemme erilaisia kasvualustoja, jotta kasvit voisivat hyvin ja kasvaisivat mahdollisimman ympäristöystävällisessä alustassa.
 • Suosimme biologisia torjuntamenetelmiä (esim. ötökät), jotta kasvien varjelu ei tuottaisi kemikaalikuormaa.
 • Luovuimme silkkikasvien myynnistä välttääksemme muovijätettä ja käytämme olosuhteiltaan haastavissa kohteissa stabiloituja, biohajoavia kasveja. Lisäämme kotoperäisten kasvien käyttöä sisätiloissa hyödyntämällä stabilointimenetelmää. 
 • Valitsemme kumppaneiksi eurooppalaisia yrityksiä, jotka kasvattavat ja kuljettavat kasveja mahdollisimman resurssiviisaasti. Omalla kasvihuoneellamme käytämme energianlähteenä aurinkopaneeleita ja kaukolämpöä.