InnoGreenin tutkimus- ja kehitystiimin tutkijalle Long Xielle myönnettiin Nesslingin Säätiön rahoitus. Xie pyrkii projektillaan edistämään kaupunkien kestävyyttä ilmastonmuutoksen tuomissa haasteissa hulevettä suodattavan, ekologisesti rakennetun ulkoviherseinän avulla. Projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja InnoGreenin kanssa.

Ulkoviherseinä vähentää kaupunkiympäristön kuormitusta

Ilmastonmuutos aiheuttaa kaupunkialueelle jatkuvasti kasvavaa kuormitusta. Sadekuuroista tulee entistä rajumpia ja kaupunkien rakenteet hohkaavat lämpöä niin, että asuinolot heikkenevät. Toisaalta, kaupungeissa syntyy myös merkittävä osa päästöistä, jotka kirittävät ilmastonmuutosta ja rapistuttavat luonnon monimuotoisuutta.

Tutkijamme Long Xien post doc -projekti tarttuu juuri näihin haasteisiin. ”Kaupunkirakentaminen tarvitsee kipeästi uusia ratkaisuja, jotka huomioivat sekä asukkaiden että luonnon tarpeet. Projektini tavoitteena on kehittää ulkoviherseinä, joka vähentää ympäristön kuormitusta suodattamalla hulevettä ja tuo vihreyden kaupunkilaisten saavutettaville”, Xie kertoo.

Xien projektille myönnettiin Nesslingin Säätiön apuraha loppuvuonna 2021. ”Xie käsittää yhteyden ilmastonmuutoksen, biodiversiteettikadon ja hulevesiriskien välillä. Projektilla on potentiaalia tarjota moninaisia, skaalautuvia työkaluja ympäristöongelmien ratkaisuun, ja siksi halusimme tukea sitä”, toteaa Minttu Jaakkola, Nesslingin Säätiön tutkimusjohtaja.

 

innogreen ulkoviherseinä
Ulkoviherseinän prototyyppi.

Käytännön ratkaisuja yliopiston ja yrityksen välisellä yhteistyöllä

InnoGreen ja Helsingin yliopisto ovat Xien merkittävimmät yhteistyökumppanit projektin aikana. ”Tämä on verrattain tuntematon yhteistyömuoto ainakin yliopistotutkijoille”, Xie kertoo. ”Yhteistyö voi kuitenkin olla todella arvokasta molemmille osapuolille”, hän jatkaa. Tutkijat pääsevät tuomaan tuloksensa käytäntöön ja saavat näkyvyyttä tutkimukselleen. Yritykset voivat puolestaan parantaa liiketoimintaansa tutkimuspohjaisilla tuotteilla ja palveluilla sekä kartuttaa asiantuntijuuttaan.

Sektorien välisen yhteistyön merkitys korostuu myös ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemisen näkökulmasta. ”Ympäristökriisin torjumiseen tarvitaan sekä ajankohtaista tutkimusta että käytännön ratkaisuja. Xien projekti on arvokas esimerkki siitä, miten uraauurtavaa tutkimusta voidaan tehdä yhteistyössä niin, että se jättää aidosti vaikuttavan jäljen yhteiskuntaan”, Jaakkola lisää.

Projektin aikana Xie tutkii keinoja, joilla ulkoviherseinä voisi suodattaa hulevettä entistä tehokkaammin. InnoGreen avustaa tutkimusten toteuttamisessa ja rakentaa prototyypin ulkoviherseinästä.

Long Xie

Long Xie

Tutkija – – 045 1637 393