Valtoimenaan kaduilla virtaava sade- ja sulamisvesi hankaloittaa kaupungin toimintaa. Suodattamaton hulevesi kuormittaa myös ympäristöä, koska katujen lika ja haitta-aineet kulkeutuvat sen mukana. Luonnonmukaiset huleveden hallinnan ratkaisut ovat olennainen osa tulevaisuuden kaupunkia, mutta ratkaisujen kehittäminen ei onnistu ilman asiantuntevaa tutkimusta.

Kaupungit tarvitsevat keinoja hulevesien hallintaan

Hulevesi on rakennetun alueen koville pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä, joka ei pääse imeytymään maahan tai kerkeä haihtumaan. Pintavalunta johdetaan yleensä erillistä hulevesiverkostoa pitkin mereen tai vesistöön, jonne kulkeutuvat myös huleveden mukanaan kuljettama lika ja haitta-aineet. 

Huleveteen liittyy ympäristökuormituksen lisäksi kaupunkitulvien vaara. Tulvivat kadut ja vellovat alikulut voivat aiheuttaa huomattavia ongelmia. ”On ennustettu, että ilmastonmuutoksen seurauksena rajut rankkasateet yleistyvät. Tämä edellyttää tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja, joilla taklataan rakennettujen alueiden hulevesiverkostoihin kohdistuva kuormitus”, kertoo Tutkimus- ja kehitystiimin harjoittelija Mathilde Cuvelier. 

Kasvillisuus vähentää, suodattaa ja haihduttaa hulevettä

”Kasvillisuus on tehokas keino hulevesien hallintaan”, Cuvelier kertoo. Se suodattaa hulevedestä kiinteän aineksen mukana ympäristölle haitallisia aineita sitoen lisäksi esimerkiksi ravinteita. Kasvit pienentävät kaupunkitulvien riskiä haihduttamalla, sitomalla ja viivyttämällä pintavaluntaa. ”Hulevesien hallinta on viisainta järjestää luonnonmukaisesti. Ammattitaidolla suunniteltu vihreä ratkaisu paitsi ehkäisee huleveden haittoja, myös suojelee luonnon monimuotoisuutta”, Cuvelier toteaa. 

Tutkimus mahdollistaa tehokkaan hulevesiratkaisun

Vihreät hulevesien hallinnan ratkaisut ovat olennainen osa huomisen kaupunkia, mutta niiden suunnittelussa on haasteensa. ”Luonnonmukaisesta hulevesien hallinnasta ei vielä tiedetä paljoa. Selvitämme tällä hetkellä suodattamisen kannalta parhaita kasvilajeja ja maaperän mikrobipitoisuuksia. Ne vaikuttavat huomattavasti esimerkiksi viherseinän kykyyn suodattaa hulevettä”, sanoo Cuvelier. 

”Työ on kieltämättä hankalaa, mutta sitäkin merkityksellisempää”, Cuvelier lisää hymyillen. ”Huleveden pulmat, kuten monet muutkin hydrologian kysymykset, ovat suuria, koska ne vaikuttavat veden kiertoon. Tutkimus, jota teemme tänään, voi joskus jopa osaltaan turvata puhtaan veden saatavuuden”, hän toteaa.

Mathilde Cuvelier Innogreen hulevesi
Mathilde Cuvelier on Tutkimus- ja kehitystiimin harjoittelija kesällä 2021. Hän opiskelee hydrologiaa ja avustaa tutkija Long Xietä hulevesitutkimuksissa.

Lue mikromuoveja suodattavasta viherseinästä.