Kaupunkien tuottamat kasvihuonekaasupäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja heikentävät asukkaiden hyvinvointia. Kestävässä kaupunkikehityksessä on haasteensa, mutta hiilineutraalin kaupungin ainekset ovat jo käden ulottuvilla. Tutkijamme Long Xie kertoo, millaisen mahdollisuuden viherrakentaminen tarjoaa kaupunkien kehitykselle.

Lämpösaarekeilmiö on kaupunkien haaste

Lämpösaarekkeella tarkoitetaan ilmiötä, jossa kaupungin lämpötila on sitä ympäröivää aluetta korkeampi. Kaupunkia lämmittää paitsi asumisesta ja muusta toiminnasta syntyvä hukkalämpö, myös tiheistä rakennusmateriaaleista vapautuva auringon lämpösäteily. Mitä suurempi ja tiiviimmin asuttu kaupunki, sitä voimakkaampi on lämpösaarekeilmiö. Ilmiön voi havaita esimerkiksi paahtavana kesäpäivänä, kun harmaat kaupunkirakenteet tuntuvat hohkaavan lämpöä.

”Lämpösaareke hankaloittaa kaupunkien toimintaa, koska se kasvattaa energiankulutusta ja heikentää veden sekä ilman laatua. Ilmiön on havaittu myös madaltavan kaupunkilaisten hyvinvoinnin tasoa”, kertoo tutkija Long Xie.”Ilmiö on kuitenkin mahdollista taklata. Kasvillisuus viilentää lämpötilaa varjostamalla ja haihduttamalla vettä. Viherrakentamisella pystytään vastaamaan lämpösaarekeilmiöön, mutta samalla muihinkin kasvavien kaupunkien haasteisiin.” 

Vihreys kaupungissa lisää viihtyisyyttä

Lämpösaarekkeen tavoin monet muutkin kaupunkien kohtaamat ympäristöongelmat liittyvät kasvihuonekaasujen korkeaan määrään. Kysyttäessä Xieltä keinoista ratkaista kaupunkien päästöongelma, hänen silmiinsä syttyy into. ”Luonnon tuominen kaupunkiin on ensiarvoisen tärkeää sekä päästöjen määrän kompensoimiseksi että niiden kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi”, hän sanoo. ”Aidosti kestävät kaupungit tarvitsevat vihreitä rakenteita, jotka alentavat rakennusten energiankulutusta, sitovat hiilidioksidia ja vaalivat luonnon monimuotoisuutta. Vihreys kaupungissa pitää monin tavoin huolta siitä, että kaupunki pysyy toimivana ja asuttavana.”

Viherrakentamisen seuraavat askeleet

Vaikka kaupunkirakentamisessa ollaan jo pitkällä, suuri osa potentiaalista on vielä hyödyntämättä. ”Hyviä, jo vakiintuneita käytäntöjä ovat esimerkiksi viherkatot ja erilaiset hulevesipainanteet”, Xie kertoo. Hulevesipainanteet ovat viherratkaisuja, jotka viivyttävät ja suodattavat sade- ja sulamisvettä ehkäisten esimerkiksi katujen tulvimista. ”Kuten sanottu, vielä ei kuitenkaan olla perillä. Tilan puutteen vuoksi tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja. Parhaillaan kehitämme ulkoviherseinää, jonka on ekologisesti tuotettu ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen”, Xie lisää. 

 

innogreen kera hulevesi

Kerassa kokeiltu viherratkaisu hyödyntää hulevettä. Rakenne on puuta ja kasvualusta kierrätettyä betonimursketta.

 

Long Xie

Long Xie

Researcher –

Long Xie vastaa Tutkimus- ja kehitystiimin tieteellisestä tutkimuksesta. Hän on erikoistunut kasvitieteeseen ja toteuttaa tällä hetkellä tutkimusta huleveden luonnonmukaisista suodatusratkaisuista.