Yritykset ovat saaneet luonnolta paljon ja takaisinmaksun aika on käsillä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävin yhteiskunnallinen kehityskulku on ollut kulutuksen lisääntyminen. Nyt on aika herätä todellisuuteen, jossa yritysten vastuunkantoa tarvitaan. Kiertotaloutta noudattaen tuotetut tavarat ja palvelut sekä ekologisuuden vaatiminen yhteistyökumppaneilta ja muilta toimijoilta ovat jäävuoren huippu keinoista, joilla yritykset voivat lisätä vaikuttavuuttaan luontoarvojen vaalijana. Kun työtä tehdään yhdessä ja aidolla panoksella, yrityksillä on potentiaalia taklata käsillä oleva biodiversiteettikatastrofi. 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on suurelta osin taloudellisen toiminnan tulosta. Lajeja häviää sukupuuttoon sellaista tahtia, että ajastamme käytetään nimitystä kuudes  sukupuuttoaalto. Ilmastokriisiin verrattavissa olevan luontokadon kaitsemiseksi on suunniteltu ja suoritettu biodiversiteettiä elvyttäviä toimenpiteitä, mutta niiden vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet vaatimattomiksi. Suomikin on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, mutta Punaisen kirjan vuoden 2019 uhanalaisuusarvion perusteella uhanalaisten lajien osuus vain kasvoi 2010-luvulla.

SYKE:n ja Luken laatiman arvion mukaan yksi biodiversiteetin tukitoimien suurimmista ongelmista on resurssien puute. Muita kynnyskysymyksiä ovat turhan hidas toiminta ja toimien ristiriitaisuus. Yrityssektorin voimavarat, innovatiivisuus ja ketteryys ovat omiaan luontokadon kriisin ratkaisuun. Luonnon monimuotoisuutta vaalivia keinoja löytyy jo, niihin pitää vain tarttua. Koska taloudellinen tuottavuus on riippuvaista luonnon hyvinvoinnista, tähän junaan yritysten on joka tapauksessa ennen pitkää noustava. Helmikuussa 2021 julkaistu Dasguptan raportti kuitenkin toteaa, että luonnon monimuotoisuuden kunnostuskustannukset ovat huomattavasti alemmat, mitä varhaisemmassa vaiheessa toimeen ryhdytään, joten luontoarvot kannattaa nostaa työpöydälle heti.

Yrityksillä on vastuu, potentiaali ja velvollisuus huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Mahdollisuudet uudistaa ja kompensoida liiketoimintaa kestävämpään suuntaan ovat rajattomat. Yritys, joka rakentaa liiketoimintaansa luonnon ehdoilla sekä tukee valinnoillaan luonnon ja ihmisen suhdetta, voi toimia suunnannäyttäjänä, jota muut toimijat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarvitsevat. Biodiversiteetin suojelu osana yrityksen yhteiskuntavastuuta ei koske ainoastaan suuria organisaatioita. Jokainen yritys voi omalla toiminnallaan edistää luonnon hyvinvointia esimerkiksi lahjoittamalla osan tuotoista ympäristönsuojeluun. Yrityksillä on vastuu olla biodiversiteetin turvaamisen edelläkävijöitä.

Mikko Sonninen

Perustajaosakas
InnoGreen

 

Lähteet:

”Luontokadon pysäyttäminen vaatii ekologista siirtymää”, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, tiedote 26.8.2020 

Suomen lajiston uhanalaisuusarvio 2019, Punaisen kirjan verkkopalvelu

Dasgupta Review, 2.2.2021, Gov.uk 

Mikko Sonninen

Mikko Sonninen

Tutkimus- ja kehitystiimin vetäjä –