Vuorovaikutus on välttämättömyys jokaisella työpaikalla, vaati se sitten läsnäoloa tai etäyhteyttä. Suunnittelemalla toimitilat huolella ja asiakaskeskeisesti, voidaan vaikuttaa myös siihen, miten luonnollisesti erilaiset vuorovaikutustilanteet työpaikalla syntyvät. Osaavalla vihersuunnittelulla voidaan puolestaan vaikuttaa huomattavasti yleiseen viihtyvyyteen, työntekijöiden keskittymiskykyyn sekä tuottavuuteen. 

Torimainen tila mahdollistaa kokoontumisen 

Toimitiloja suunnittelevan ja toteuttavan Scope Designin perustaja Jenni Koskela kertoo monipuolisuuden ja muokkautuvuuden olevan avainasemassa vuorovaikutukseen kannustavien toimitilojen suunnittelussa. Yhteisöllisyyttä voidaan ruokkia esimerkiksi luomalla kokoontumiseen kannustavia, torimaisia tiloja keskelle toimistoa. Näissä tiloissa on tärkeää ottaa huomioon myös etänä työskentelevät työntekijät. AV-tekniikan, kuten kameroiden ja näyttöjen tulee mahdollistaa ja tukea etänä osallistumista niin, että kaikki voivat tuntea olevansa osa yhteistä kokoontumista.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää suunnitella toimitiloihin myös pienempiä, ryhmätyöskentelyyn sopivia nurkkauksia. Nämä voivat olla esimerkiksi erilaisia istuin- ja pöytäryhmiä, jotka erotetaan toisistaan erilaisilla valaistuksilla ja vihreillä elementeillä. 

Hakeudumme luontaisesti luonnon ja kasvien läheisyyteen. Kasveista voidaankin rakentaa näyttäviä ja mieleenjääviä visuaalisia elementtejä, jotka vaikuttavat aisteihimme ja tunteisiimme monin eri tavoin. Viherkasvien ei aina myöskään tarvitse olla perinteisessä ruukussa, vaan niitä voidaan esimerkiksi integroida suoraan huonekaluihin tai erilaisiin kattoon kiinnitettäviin elementteihin. Kasvit toimivat myös oivallisesti tilanjakajina.

Kasvit rauhoittavat ja rentouttavat mieltämme sekä parantavat mielialaamme. Rentoutuneena ja hyvällä mielellä myös vuorovaikutus ja esimerkiksi ideointi on helpompaa. 

tripla kylätalo
Kuva: Wellu Hämäläinen

Vihreä sammalseinä inspiroi mieltä ja toimii akustisena elementtinä

Vastapainona aktiiviseen vuorovaikutukseen innostava toimisto tarvitsee myös hiljaisia työskentelytiloja, joissa on rauhaa keskittyä. Myös näissä hiljaisissa tiloissa on tärkeää inspiroida työntekijää ja tarjota mielelle sopiva määrä piristäviä virikkeitä. Samaan aikaan tilan tulee ruokkia turvallisuudentunnetta ja tyyneyttä. Tällaisissa tiloissa vihreät elementit, kuten sammalseinämät, tarjoavat paitsi virikkeitä ja luonnon läheisyyttä, myös käytännön hyötyä akustiikkaa parantavina elementteinä. Lisäksi luonnon tarkkailu auttaa keskittymään ja parantaa tuottavuutta.

innogreen martela