Poikkeuksellinen vuosi 2020 on saanut monet yritykset pohtimaan toimitilojensa merkitystä uudella tavalla. Etätyö ja kotona vietetyt työtunnit ovat varmasti saaneet myös työntekijät arvostamaan yhteisiä työskentelytiloja eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta mitkä asiat korostuvat tulevaisuuden toimistoissa? Yhteistyökumppanimme, suunnittelutoimisto Scope Designin toinen perustaja Eeva Mankinen valotti meille näkemyksiään tulevaisuuden toimitiloista.  

Tulevaisuuden toimisto tuo ihmiset yhteen ja mahdollistaa vuorovaikutuksen sekä hiljaisuuden

Kulunut vuosi on opettanut, että tulevaisuutta sekä sen luomia tarpeita on hyvin hankala absoluuttisesti ennustaa. Tästä syystä Mankinen korostaa toimitilasuunnittelussa muuntautuvuuden tärkeyttä. Varma asia on, että järkevät yritykset miettivät tällä hetkellä tarkkaan mikä merkitys toimitiloilla ylipäätään on. Mahdollistavatko tilamme hyvää bisnestä, vai onko toimitilassa jokin piirre, joka pahimmillaan jopa estää sitä? 

”Uusi tilanne kannattaa nähdä mahdollisuutena: nyt on oivallinen hetki pysähtyä miettimään, mikä juuri meille toimitiloissa on tärkeää ja miten niistä voidaan tehdä pitkällä aikavälillä toimivia kokonaisuuksia”, Mankinen rohkaisee. 

Monissa yrityksissä pohditaankin toimitiloja nyt hyvin käytännönläheisesti: miten paljon tilaa tarvitaan, miten varmistetaan riittävä väljyys ja hygienia, miten mahdollistetaan yhteinen ideointi ja keskustelu ja toisaalta riittävä rauha. 

”Hyvä toimitilasuunnittelu lähtee aina liikkeelle asiakkaasta. Yhdessä tilan lopullisen käyttäjän kanssa suunnittelun ammattilainen miettii, miten tila palvelee kaikkia käyttäjiä ja muokkautuu tarvittaessa erilaisiin toimintoihin ja myös yrityksen mahdolliseen kasvuun.”

Mankinen kertoo, että moniin toimistoihin suunnitellaan nyt esimerkiksi torimaisia kokoontumispisteitä, joiden täytyy palvella samaan aikaan fyysisesti paikalla olevia sekä tilaisuutta etänä seuraavia. AV-tekniikan sijoittelu ja käytettävyys on tärkeää, samoin kuin esimerkiksi istumapaikkojen sijoittelu. Hyvät toimitilat keräävät ja tuovat ihmiset luonnollisesti yhteen, sekä innostavat vuorovaikutukseen. Käytännössä tämä tehdään esimerkiksi rakentamalla kokoontumiseen houkuttelevia nurkkauksia. Keskittymistä vaativat tehtävät puolestaan tarvitsevat omat hiljaiset alueensa, joiden täytyy myös olla kutsuvia ja inspiroivia. 

Viherkasvit herättävät toimitilan eloon

” Ilman kasveja tila on tyhjä ja sieluton.”

Mankinen ottaakin työssään vihreyden ja kasvit huomioon aivan suunnittelutyön alusta alkaen. Hän muistuttaa, ettei ihmistä ole suunniteltu elämään pelkillä kovilla pinnoilla varustetussa betonikuutiossa, vaikka se miten hieno arkkitehtuurinen taidonnäyte olisikin. Tarkkailemme jatkuvasti ympäristöämme ja hakeudumme mieluusti luonnon läheisyyteen, sillä siitä on meille niin fysiologisia kuin psykologisiakin hyötyjä. Ihminen kaipaa myös työpaikoilla ympärilleen pehmeitä elementtejä, kuten tekstiilejä ja viherkasveja. 

”Viherkasveja ei pitäisi nähdä pelkkänä toimitilan loppusilauksena vaan osana kokonaisuutta siinä missä pintamateriaalit ja valaistuskin”, Mankinen tiivistää. 

 

Lataa ilmainen ”Minä viihdyn” -oppaamme ja lue lisää vihreyden vaikutuksesta työhyvinvointiin.