Kasveilla on tutkitusti valtavasti fysiologisia ja psykologisia hyötyjä. Viherkasvit muun muassa lisäävät työtehoamme ja tarkkaavaisuuttamme. Ne myös rauhoittavat mieltä, saavat meidät rentoutumaan ja kokemaan olomme mukavammaksi. Lisäksi kontakti luontoon auttaa palautumaan stressistä ja alentaa verenpainetta. Vihersisustus vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiimme ja työskentelyymme.

Arvioimme ympäröivää tilaa jatkuvasti. Pyrimme välttämään epämiellyttäviä paikkoja ja hakeudumme mieluusti luonnon läheisyyteen. Jo pelkästään luontonäkymä parantaa mielialaamme, tehokkuuttamme ja saa aikaan positiivisia muutoksia aivojemme sähköisessä toiminnassa. Luonnon tarkkailu palauttaa keskittymiskyvyn ja parantaa tuottavuutta.

Kasvit tukevat hyvinvointiamme hetkessä, mutta myös pitkällä aikavälillä. Luonnon omat elementit stimuloivat alitajuntaamme. Siksi koemme itsemme terveemmiksi ja hyvinvoiviksi kasvien keskellä sekä kotona että toimistossa.

Sisätilojen kasvillisuudella voidaan vaikuttaa tilan fyysisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi akustiikkaan ja tilojen jakamiseen. Kasveja voidaan käyttää myös luomaan kontrasteja tai kodikkuutta. Biofilisen suunnittelun kautta luonnonmukaisia ja suojaisia ”elinympäristöjä” voidaan luoda suuriin ja avariin tiloihin hyvinvointia edistämään.  - Mikko Sonninen, perustajaosakas, InnoGreen

Samalla, kun kasveilla voidaan rakentaa näyttäviä ja mieleenpainuvia visuaalisia elämyksiä, vaikuttavat valitut kasvit ais­teihimme ja tuntemuksiimme monella muullakin tapaa. Kasvien tuoma luon­nollinen tuoksu vahvistaa ja herättää tunteita. Lisäksi eri­väriset kasvit saavat meidät tuntemaan eri tavoin.

Vehreä toimisto sitouttaa työntekijät työhönsä

Parhaimmillaan vihersisustus mukautuu värimaailmaan ja kalusteisiin siten, että se tukee tilan tarinaa ja käyttötarkoitusta. Oli kyseessä sitten toimisto, myymälä, ravintola tai muu tila, vihersisustuksessa on kyse suunnitelmallisesta kokonaisuudesta, joka palvelee ja piristää tilan käyttäjiä päivittäin.

Vehreä toimisto sitouttaa työntekijöitä työhönsä. Viherkasvien ympäröiminä työntekijät paneutuvat työhönsä fyysisellä, kognitiivisella sekä emotionaalisella tasolla. Viihtyisä työympäristö parantaa työntekijöiden keskittymistä ja suoriutumista haastavista tehtävistä sen lisäksi, että työntekijä kokee itse voivansa yleisesti paremmin.

Kun voimme hyvin, jaksamme paremmin. Hyvä olo heijastuu myös ympärillä oleviin ihmisiin, kuten kollegoihin ja asiakkaisiin. Hyvinvoivina olemme tuotteliaampia, idearikkaampia sekä oma-aloitteisempia. Työhyvinvointiin ja tyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat seikat, joista moneen voi työnantaja vaikuttaa. Työympäristöllä on merkittävä rooli tyytyväisyydessä.

Hyvinvointia tukeva työympäristö vähentää sairauspoissaoloja, edistää rekrytointia ja hyvien työntekijöiden säilyttämistä. Kun viihtyvyyteen investoidaan, henkilöstössä voi havaita positiivisia muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen tulokseen. Työntekijä kokee vastuuta yritystä ja sen missiota kohtaan. Kun työhyvinvointi on osa yrityksen strategiaa, myös esimiehet ja johtajat tuntevat vastuuta työntekijöiden viihtymisestä. Hyvinvoivat työntekijät rakentavat hyvinvoivan yrityksen.

Haluatko kuulla lisää, miten vihreys vaikuttaa hyvinvointiin? Lataa ilmaiset Minä viihdyn -oppaamme!

viherseinä innogreen

Tässä blogikirjoituksessa käytetyt lähteet:
Why plants in the office make us more productive. University of Exeter.

Varjo Johanna, Hongisto Valtteri, Haapakangas Annu, Maula Henna, Keränen Jukka, Hakala Jarkko, Koskela Hannu, Oliva David (2013) Avotoimiston sisäympäristön ja sisustuksen vaikutus kognitiiviseen suoriutumiseen ja viihtyvyyteen

Visuri Susanna, Saarni Heikki, Niemi Leena, Wibom Henri, Hämäläinen Riitta (2013) Hyvinvoiva yrittäjä - hyvinvoiva yritys.

Salonen Heidi, Lappalainen Sanna, Lahtinen Marjaana, Nevala Nina, Lehtelä Jouni, Knibbs Luke, Morawska Lidia, Reijula Kari (2011) Sisäympäristön parantava ja elvyttävä vaikutus hyvinvointipalvelutiloissa - kirjallisuuskatsaus

Elo Anna-Liisa, Ervasti Jenni, Kuokkanen Anna (2010) Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena: tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa.