Työnhyvinvointi puhuttaa — liika istuminen maksaa Suomelle miljoonia ja nuorten kunto on rappiolla. Moni voi työssään huonosti. Pelko ja ahdistus ajavat yritykset koviin leikkauksiin. Ensimmäisenä kärsivät työntekijät.

Kuva on pelottava ja epämiellyttävä, ja työhyvinvointiin asennoidutaan usein epäilevästi. Jos kuitenkin haluat oikeasti olla kilpailukykyinen tulevaisuudessakin, kannattaa sinun sijoittaa työntekijöihin jo tänään. Miksikö? Yksinkertaisesti sanottuna työssään viihtyvät työntekijät saavat aikaan enemmän tulosta. Työhön suunnataan työntekijän omasta tahdosta enemmän aikaa ja vaivaa. Tulosten myötä myös motivaatio on korkeampi ja työn laatu huomattavasti parempaa ja tasalaatuisempaa.

Laadun, tulosten sekä korkean motivaatiotason ansiosta arjen puurtaminen sekä haasteet eivät tunnu työntekijästä ylitsepääsemättömiltä. Monesti tilanne on jopa päinvastoin, sillä oman työn haasteista opitaan nauttimaan. Nykyisillä resursseilla ansaittu tuotannon kasvu sekä laadun parantuminen tarkoittavat suurempia tuottoja sekä korkeampia voittoja. Uuden työntekijän palkkaamista ei turhaan kutsuta investoinniksi. Se on investointi, joka huoltapidettynä kantaa ja vie yritystä eteenpäin vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan.

Hyvinvointi ja strategia vai hyvinvointistrategia?

Monen asiantuntijan mukaan työhyvinvointi tulee istuttaa syvälle strategiaan, sillä muutoin se jää muiden kehityskohteiden alle. Jos ja kun hyvinvointi kiinnitetään yrityksen strategiaan, henkilöstössä on havaittavissa positiivisia yrityksen tulokseen asti vaikuttavia muutoksia. Työntekijät alkavat kokea intohimoa ja vastuuta yritystä ja sen missiota kohtaan. Kun työhyvinvointi on listattu yrityksen strategiaan, myös johtajille syntyy vastuu henkilöstön hyvinvoinnista sekä työntekijöiden viihtymisestä omassa työssään.

Kirjoitimme työhyvinvoinnista oppaan. Mikäli koet asian itsellesi tärkeäksi, lataa ilmainen oppaamme täältä. Opas esittelee työviihtyvyyttä parantavia avainseikkoja sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.