Kun päivät lyhenevät ja ilma viilentyy, aikaa vietetään enemmän sisällä kuin ulkona. Pihojen viihtyisyyden sijaan keskitytään sisätiloihin – miten ergonominen työskentely onnistuu työpaikalla ja kotona, miten toimitiloissamme viihdytään ja millaiset ratkaisut tukevat jaksamistani kaamoksen keskellä? Sisätilojen viherkasvit ylläpitävät luontoyhteyttä, kun ulkoilu vähenee. Kasveilla on lisäksi tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia hyvinvointiimme.

Viherkasvit tukevat hyvinvointia ja lisäävät tuottavuutta

Parhaimmillaan vihersisustus mukautuu toimiston värimaailmaan, kalusteisiin ja brändiin siten, että vihersisustus tukee tilan tarinaa ja käyttötarkoitusta. Vihersisutus lisää viihtyisyyttä ja tukee hyvinvointiamme.

Arvioimme ympäröivää tilaa jatku­vasti. Pyrimme välttämään epämiel­lyttäviä ympäristöjä ja hakeudumme mieluusti luonnon läheisyyteen. Jo pel­kästään luontonäkymä parantaa mie­lialaamme, tehokkuuttamme ja saa aikaan positiivisia muutoksia aivojem­me sähköisessä toiminnassa. Luonnon, kuten kasvien, tarkkailu palauttaa keskittymiskyvyn ja parantaa tuottavuutta.

Viherkasvit lisäävät työtehoamme ja tarkkaavaisuuttamme sekä rauhoittavat mieltä. Ne saavat meidät rentoutumaan ja olomme mukavammaksi. Verenpaine laskee ja stressi lievittyy. Saamme kasveista niin sanotusti luonnon omaa lääkettä, joka tukee hyvinvointiamme hetkessä, mutta myös pitkällä aikavälillä. Luonnon omat elementit stimuloivat alitajuntaamme. Siksi koemme itsemme terveemmiksi ja hyvinvoiviksi kasvien keskellä, oli kyseessä sitten koti tai toimisto. 

Vehreä toimisto sitouttaa työntekijöitä työhönsä. Viherkasvien ympäröiminä työntekijät paneutuvat työhönsä fyysisellä, kognitiivisella sekä emotionaalisella tasolla.

innogreen vihersisustus

Kasvit lisäävät viihtyisyyttä ja monipuolistavat tilaa

Sisätilojen kasvillisuudella voidaan vaikuttaa tilan fyysisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi akustiikkaan ja tilojen jakamiseen. Kasveja voidaan käyttää myös luomaan kontrasteja tai kodikkuutta. Biofiilisen suunnittelun kautta luonnonmukaisia ja suojaisia ”elinympäristöjä” voidaan luoda suuriin ja avariin tiloihin hyvinvointia edistämään.

Samalla kun kasveilla voidaan rakentaa näyttäviä ja mieleenpainuvia visuaalisia elämyksiä, valitut kasvit vaikuttavat aisteihimme ja tuntemuksiimme monella muullakin tapaa. Kasvien tuoma luonnollinen tuoksu sekä runsaat värit ovat omiaan herättämään positiivisia tunteita.

Vaikka meluhaittojen todellisia kustannuksia on vaikea laskea ja todentaa, jokainen varmasti ymmärtää toimistomelun olevan keskittymiskyvylle haitallista. Siksi pienikin melun ennaltaehkäisy kannattaa. Strategisesti sijoitetut kasvit ennaltaehkäisevät ja pienentävät toimistossa syntyviä meluhaittoja. Kasvit voivat alentaa toimiston äänitasoa jopa 5 desibelillä. Yritysten suosioon onkin viime aikoina noussut etenkin meluhaittoja ennaltaehkäisevät innovatiiviset vihersisustusratkaisut.

Luonnonmateriaaleista muun muassa sammal toimii erinomaisena äänieristeenä. Sammaleesta ja jäkälästä tehtävät viherseinät eivät ole ainoastaan näyttäviä, vaan toimivat luonnollisina äänieristeinä. Lisäksi yhä useampaan tilaan toivotaan elävistä kasveista rakennettuja liikuteltavia tilanjakajia.

 

Kiinnostaako vihreyden vaikutus hyvinvointiin ja myyntiin? Lue lisää Minä viihdyn -oppaistamme!