Urbaanissa Kalasatamassa vihertää: Virtuaalivehreä-hanke tuo uusia työkaluja vihreän infran kaavoittamisen tueksi. Uudenmaanliiton rahoittamassa yhteishankkeessa ovat mukana kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virum Helsinki, Helsingin kaupunkiympäristön toimialaan lukeutuva Kalasataman aluerakennushanke ja kaavoitus, sekä yrityspartnerit WSP ja InnoGreen. Tavoitteena on laatia Kalasataman pohjoisille alueille kaava, joka ennakoi uusia, innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Virtuaalivehreän opit ja suunnittelukäytännöt ovat hyödynnettävissä Kalasataman ohella myös muille uusille rakentuville alueille Helsingissä. 

Kovia kesähelteitä, rankkoja syyssateita, jotka saavat keskustan parkkihallit ja rautatieaseman tulvimaan: ilmastokriisin seurauksena Helsingissä olosuhteet muuttuvat tulevina vuosina yhä vaihtelevimmiksi. Jotta kaupunkiympäristön joustavuutta vaihtuvissa olosuhteissa voidaan lisätä, tarvitaan uudenlaista suunnittelua sekä työkaluja sitä tukemaan. Usein kaupunkien vihreä infrastruktuuri jää hyödyntämättä.

Vihreä infrastruktuuri tuo kaupunkiympäristömme kaduille, pihoille, seinille sekä katoille lisää vehreyttä. Vihreän infrastruktuurin hyötyjä kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Näitä ovat esimerkiksi sadevesien hallinta, pölytyspalvelu, tuulisuuden vähentäminen ja virkistys. Vihreä infrastruktuuri tuottaa näitä kaikkia samalla, kun kaupungistamme tulee viihtyisä, kaunis ja terveellisempi.

Virtuaalivehreän tavoitteena on pilotoida toimintamalli siihen, miten digitaalisuuden avulla voidaan tunnistaa parhaita ratkaisuja vihreän infran huomioimiseksi jo kaavoitusvaiheessa. Tulevaisuudessa hankkeen opit ja suunnittelukäytännöt ovat hyödynnettävissä Kalasataman ohella myös muille uusille rakentuville alueille Helsingissä.

”Virtuaalivehreä-projektissa tuomme kaavoittajien tueksi digitaalisesti tuotettuja skenaarioita ja innovatiivisia infrastruktuuriratkaisuja, eli uusia työkaluja vihreän infrastruktuurin huomioimiseen kaavoituksessa”, kertoo projektipäällikkö Maija Bergström Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä. 

virtuaalivehreä innogreen forum virium 

Vehreys mukaan suunnitteluun jo kaavoitusvaiheessa

Virtuaalivehreä ei ole ensimmäinen osapuolten ensimmäinen yhteishanke. Teimme ensimmäisen kerran yhteistyötä Forum Virium Helsingin kanssa vuonna 2017 osana nopeiden kokeilujen ohjelmaa. Tällöin Kalasatamaan rakentui ensimmäinen hulevettä hyödyntävä sadepuutarhamme. Vihreä yhteistyö saakin nyt jatkoa digitaalisessa muodossa. 

”Ihminen tarvitsee luontoa voidakseen hyvin. Hyödyntämällä vihreyttä ja rakentamalla älykkäitä viherratkaisuja, voidaan luoda sekä hyvinvointia että kestävyyttä tukevia kaupunkiympäristöjä”, kertoo InnoGreenin perustajaosakas Mikko Sonninen.

 

virtuaalivehreä innogreen forum virium

Projektitiimi on hakenut oppeja muista Pohjoismaista. Esimerkiksi Tukholman Norra Djugårdstad on alue, jossa luontopohjaiset ratkaisut on integroitu kaupunginosan suunnitteluun. Katupuut muodostavat hyönteisille viherkäytäviä, ja sadevettä hallitaan hulevesikanavilla. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta.

Vihreys lisää myös viihtyisyyttä sekä virkistysmahdollisuuksia. Digitaalisuuden avulla voidaan tunnistaa parhaat ratkaisut vihreän infran huomioimiseksi jo kaavoitusvaiheessa. Samalla saadaan ratkaisuja, joita suomalaiset yritykset voivat viedä maailmalle ja näin luoda innovaatioita ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kuvat hankkeen Kööpenhaminan matkalta, jossa oppia hanketta varten hakivat Mikko Sonnisen lisäksi Veera Varpa ja Jenna Andersson InnoGreeniltä.

virtuaalivehreä innogreen forum virium