Kasvit lisäävät työtehoamme ja tarkkaavaisuuttamme, rauhoittavat mieltä, saavat meidät rentoutumaan ja kokemaan olomme mukavammaksi. Saamme kasveista niin sanotusti luonnon omaa lääkettä, joka tukee hyvinvointiamme hetkessä, mutta myös pitkällä aikavälillä.

Hyvinvoivina olemme tuotteliaampia, idearikkaampia ja oma-aloitteisempia. Työhyvinvointiin ja tyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat seikat, joista moneen voi yritys ja työnantaja vaikuttaa. Työympäristöllä on merkittävä rooli tyytyväisyydessä. Siihen jokainen voi tehdä muutoksia kiinnittämällä huomioita esimerkiksi siisteyteen, melutasoon ja tilojen käytännöllisyyteen.

Investoi viherkasveihin

Vehreä toimisto sitouttaa työntekijöitä työhönsä. Viherkasvien ympäröiminä työntekijät paneutuvat työhönsä fyysisellä, kognitiivisella sekä emotionaalisella tasolla.

Kasvit voivat nostaa tuottavuutta jopa 15 %.*

*Lähde: Why plants in the office make us more productive. University of Exeter.

Viihtyisä työympäristö parantaa työntekijöiden keskittymistä ja suoriutumista haastavista tehtävistä sen lisäksi, että työntekijä kokee itse voivansa yleisesti paremmin.

InnoGreen, vihersisustus / kasviseinä

Terveyttä tukeva työympäristö vähentää sairauspoissaoloja, edistää rekrytointia ja hyvien työntekijöiden säilyttämistä. Hyvinvoivat työntekijät rakentavat hyvinvoivan yrityksen. Viihtyvyyteen investoiminen tulisikin nähdä investointina yrityksen tulevaisuuteen.

Kun viihtyvyyteen investoidaan, henkilöstössä voi havaita positiivisia muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen tulokseen. Työntekijä kokee vastuuta yrityksestä ja sen missiosta. Kun työhyvinvointi on osa yrityksen strategiaa, myös esimiehet ja johtajat tuntevat vastuuta työntekijöiden viihtymisestä.

InnoGreen, vihersisustus / Fazerin kasviseinä

Hyvinvointi ja tuloksellisuus toimivat kaksisuuntaisesti. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan hyvinvointi lisää yrityksen kilpailukykyä. Toteutunut kilpailukyky puolestaan heijastuu henkilöstön hyvinvointiin. Tuloksellisuus myös luo edellytyksiä hyvinvoinnin kehittämiselle, sillä parhaimmat tulokset kehittämishankkeissa saadaan, kun taloudelliset uhkatekijät ovat minimissään.

Ota vihreä askel kohti entistäkin paremmin voivaa työyhteisöä! Lue vinkit uudesta Minä viihdyn -oppaastamme.

Tässä blogijulkaisussa käytetyt lähteet:

  1. Why plants in the office make us more productive. University of Exeter.
  2. Varjo Johanna, Hongisto Valtteri, Haapakangas Annu, Maula Henna, Keränen Jukka, Hakala Jarkko, Koskela Hannu, Oliva David (2013) Avotoimiston sisäympäristön ja sisustuksen vaikutus kognitiiviseen suoriutumiseen ja viihtyvyyteen
  3. Visuri Susanna, Saarni Heikki, Niemi Leena, Wibom Henri, Hämäläinen Riitta (2013) Hyvinvoiva yrittäjä ? hyvinvoiva yritys.
  4. Salonen Heidi, Lappalainen Sanna, Lahtinen Marjaana, Nevala Nina, Lehtelä Jouni, Knibbs Luke, Morawska Lidia, Reijula Kari (2011) Sisäympäristön parantava ja elvyttävä vaikutus hyvinvointipalvelutiloissa ? kirjallisuuskatsaus
  5. Elo Anna-Liisa, Ervasti Jenni, Kuokkanen Anna (2010) Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena: tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa.